behind the scenes
מוסיפה לי צלם לפעמים

ביחד עם שמוליק הצלם המהולל

מצלמת קליפ של שיר

מצלמת קליפ של שיר

צילום על רקע מסך ירוק

מסך ירוק יכול להפוך לכל רקע אחר

מכינה פרופס לקליפים

מכינה פרופס לקליפים

צילומים בחברה גדולה

צילומים בחברה

מצטלמים לשיר

מצטלמים לשיר

צילומים תוך כדי נסיעה ברכב

צילומים תוך כדי נסיעה ברכב

מנגנת באולפן הקלטות

מנגנת באולפן הקלטות

מנצחת על מקהלה בתחרות בחו"ל

מנצחת על מקהלה בתחרות בחו"ל